معرفی همکاران

 

رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه کار

 

1

امیرهوشنگ رحیمی

مدیر

دانشجوی کارشناسی ارشد

مدیریت

21 سال

2

حسن رسول زاده

معاونت اجرایی

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

25 سال

3

محمدرضا طاهری آذر

معلم راهنمای پایه ششم

کاردانی

آموزش ابتدایی

28 سال

 

4

سید محسن هاشمی

نظامت و اجرایی

کارشناسی ارشد

مدیریت ورزشی

4 سال

5

سمیه سهامی

مسئول انتشارات

کارشناسی

کامپیوتر

2 سال

6

محمدعلی فروزنده

 آموزگار پایه چهارم - (مطالعات و ادبیات)

کارشناسی

عکاسی

12 سال

7

سید محمدحسین محمودزاده حسینی

آموزگار پایه پنجم -

معلم راهنما

کارشناسی

الهیات

17 سال

8

محسن علیپورسعد آبادی

آموزگار ریاضی و علوم چهارم

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

14 سال

9

محسن مزدائی

آموزگار ریاضی پنجم و ششم

کارشناسی

الکترونیک

16 سال

 

10

محمدامین منفرد

آموزگار قرآن و هدیه های آسمان

 

 کارشناسی

 

 کامپیوتر

4سال

 

11

حامد ابراهیمی خالقی

مربی رایانه و مسئول سایت

کارشناسی 

مهندسی کامپیوتر

13 سال

12

اکبر معزی دشتکی

آموزگار هنر

کارشناسی

گرافیک

23 سال

 

13

اکبر عباسی

مربی خوشنویسی

کارشناسی

هنر

32سال

 

14

هادی ملقن

آموزگار علوم پایه پنجم و ششم

کاردانی

علوم تجربی

27 سال

 

15

ابوذر جهانگیری

خدمتگزار

دیپلم

حسابداری

6 سال

16

سیدعلی موسوی زاده

سرایدار

دیپلم

علوم انسانی

15 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه