ارتباط با مدرسه

ارتباط با مدرسه:

آدرس: میدان لارک . خیابان دانش آموز . نبش خیابان فرهنگ

تلفـــن: 07644430341 - 07644431120

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه