کسب مقام اول در اسکواش

کسب مقام اول در مسابقات اسکواش رده سنی زیر 9سال   جام رمضان توسط دانش آموز عزیز "آقای طاها درویش" را به ایشان و همه دانش آموزان مدرسه تبریک عرض می کنیم .

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه