کسب مقام سوم در شنا

کسب مقام سوم شنای جزیره را به آقای سید آراد حسینی یار و همه دانش آموزان تبریک می گوییم

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه