کسب مقام اول در شطرنج

کسب مقام قهرمانی مسابقات شطرنج جزیره توسط دانش آموز باهوشمان آریا صنوبر را به ایشان و همه دانش آموزان مدرسه تبریک عرض می کنیم .

 

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه